Wystawa "Świat z cegieł"

W listopadzie 2012r. w galerii Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi została zaprezentowana wystawa pt."Świat z cegieł".

 

 

 

 

27.11.2012



Wystawa "Światło i kamień"

Wystawa pt."Światło i kamień" autorstwa Ryszarda Czernowa w galerii Fra Angelico - luty 2012r..

3.3.2012



Wernisaż

Dnia 1 lutego 2012r. w galerii Fra Angelico w Katowicach została otwarta wystawa pt."Światło i kamień".
Jest to trzecia z kolei prezentacja w/w cyklu. Ekspozycja premierowa miała miejsce w styczniu 2009r.
w Pałacu Sztuki Towarzystwa Sztuk Pięknych w Krakowie a następnie w Galerii "Obok" w Tychach
( listopad 2009r. ). Na fotografii od lewej architek Stanisław Niemczyk, autor Ryszard Czernow oraz dyrektor Muzeum Archidiecezjalnego ks.Henryk Pyka podczas wernisażu.
Autor fotografii Zbigniew Sawicz.

4.2.2012



Zaproszenie na wystawę "Światło i kamień"

4.2.2012