dr Ryszard Czernow

Biografia / biography

dr hab. Ryszard Czernow

Z wykształcenia operator filmowy.
Adiunkt na Wydziale Radia i Telewizji im.Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Członek Związku Polskich Artystów Fotografików od 1994r.
Fotografią artystyczną zajmuje się od początku lat osiemdziesiątych.
Prekursor twórczego wykorzystania technik cyfrowych w fotografii artystycznej.
Autor wielu wystaw indywidualnych, między innymi takich jak "Cybergrafia", "Poznałem Go", "Mury Kazimierza", "Bramy do...", "Światło i kamień", "Dygresje", "Ostatni śnieg - przemiany", "Świat z cegieł".
Od wielu lat zajmuje się także projektowaniem graficznym. W jego projektach szczególną rolę odgrywa bardzo subiektywna autorska fotografia.
Ryszard Czernow jest twórcą plakatów do wielu filmów fabularnych między innymi takich reżyserów jak: Krzysztof Zanussi, Agnieszka Holland, Feliks Falk, Jan Jakub Kolski, Jan Kidawa Błoński oraz do spektakli teatralnych w Teatrze Juliusza Słowackiego w Krakowie.
Jako reżyser i operator zrealizował także szereg teledysków dla kultowych polskich grup muzycznych, takich jak "Republika", "Dżem", "Golec uOrkiestra", Irka Dudka itd.
Laureat stypendium Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury w roku 2004.Nominowany do nagrody "Cegły z Gazety" im. Janoscha w roku 2011.

         Najważniejsze wystawy indywidualne:

 • Galeria Muzeum Miejskiego w Tychach; wystawa pt."Świat z cegieł" maj 2011r.
 • Galeria "Pusta" Górnośląskiego Centrum Kultury w Katowicach; wystawa pt."Ostatni śnieg - przemiany" - maj 2011r.
 • Muzeum Śląskie Katowice; wystawa pt."Dygresje" - czerwiec - lipiec 2010r.
 • Galeria "Obok" Tychy; wystawa pt."Światło i kamień" - listopad 2009r.
 • Pałac Sztuki Towarzystwa Sztuk Pięknych w Krakowie; premiera wystawy pt."Światło i kamień" - styczeń 2009r.
 • Galeria "Pod dachem" Miejskie Centrum Kultury w Tychach; wystawa plakatów - wrzesień 2007r.
 • Galeria Związku Polskich Artystów Fotografików "Katowice"; wystawa plakatów - maj 2007r.
 • Galeria Centrum Kultury Żydowskiej na Kazimierzu w Krakowie; wystawa plakatów - marzec 2007r.
 • Galeria "Extravagance" Sosnowieckie Centrum Sztuki ; wystawa retrospektywna pt."Fotografia ?" - październik 2006r.
 • Wystawa plakatów filmowych w ramach Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni - wrzesień 2006r.
 • Galeria "Steel Forest" w Warszawie; wystawa pt."Bramy do..." - kwiecień 2006r.
 • Galeria "PAcamera" w Suwałkach; wystawa pt."Poznałem go" - kwiecień-maj 2006r.
 • Galeria Sztuki współczesnej "Fra Angelico" przy Muzeum Archidiecezjalnym w Katowicach; wystawa pt."Bramy do..." - grudzień 2005r. - styczeń 2006r.
 • Galeria Nowych Mediów w Gorzowie Wielkopolskim; wystawa pt."Poznałem go" - listopad 2005r.
 • Galeria Braci Jabłkowskich w Warszawie; wystawa pt."Bramy do..." - sierpień 2005r.
 • Kino Andromeda w Tychach - premiera filmu pt."Skazany na bluesa"; wystawa pt."Poznałem go" - sierpień 2005r.
 • Galeria 44 w Tychach; wystawa "Tryptyki" - czerwiec - lipiec 2005r.
 • Galeria "B&B" w Bielsku- Białej; premiera wystawy pt."Bramy do..." - kwiecień 2005r.
 • VIII Ogólnopolskie Dnii Judaizmu w Katowicach; wystawa pt."Mury Kazimierza" - styczeń - luty 2005
 • Galeria "WM" Amsterdam - Holandia; wystawa pt."Mury Kazimierza" - czerwiec 2004r.
 • Galeria "Obok" w Tychach; wystawa pt."Mury Kazimierza" - maj 2004r.
 • XII Festiwalu Kultury Żydowskiej galeria Fundacji "Judaica" na Kazimierzu w Krakowie; wystawa pt."Mury Kazimierza" - czerwiec 2002r.
 • Galeria Sztuki "Miriam" w Tychach; wystawa pt."Cybergrafie" - maj 2002r.
 • IV Ogólnopolskie Sympozjum "Cyber-Media" galeria Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie; wystawa pt."Cybergrafie"- październik 2001r.
 • Galeria ZPAF w Katowicach; wystawa pt."Kim byłem - byłem sobie" portrety Ryszarda Riedla - sierpień 1995r.
 • Galeria ZPAF w Katowicach; wystawa pt."Ślady" - 1993r.
 • "Lata Świetlne"; Galeria ZPAF w Katowicach - październik 1983r.

         Autor między innymi następujących projektów plakatów:

 • Plakat do filmu fabularnego pt."Rewizyta" w reż. Krzysztofa Zanussiego
 • Plakat do filmu fabularnego pt."Serce na dłoni" w reż. Krzysztofa Zanussiego
 • Plakat do spektaklu pt."Wesele" S.Wyspiańskiego w Teatrze im.Julisza Słowackiego w Krakowie
 • Plakat do filmu fabularnego pt."Tryptyk rzymski" wg poezji Jan Pawła II
 • Plakat do spektaklu teatralnego pt."Tango Piazzolla" w Teatrze im.Julisza Słowackiego w Krakowie
 • Plakat do filmu fabularnego pt."Dublerzy"
 • Plakat do filmu fabularnego pt."Komornik" w reż. Feliksa Falka
 • Plakat do filmu fabularnego pt."Skazany na bluesa" w reż. Jana Kidawy-Błońskiego
 • Plakat do filmu fabularnego pt. "Pornografia" w reż. J.J. Kolskiego
 • Prace nad plakatem do filmu fabularnego pt."Pianista" w reż. Romana Polańskiego
 • Plakat do filmu pt."Julia wraca do domu" w reż. Agnieszki Holland
 • Plakat 42 Krakowskiego Festiwalu Filmowego
 • Plakat do filmu fabularnego pt."Boże skrawki" w reż. Jurka Bogajewicza
 • Autor projektów obwolut płytowych między innymi takich zespołów jak:"Dżem", "Republika", Irka Dudka, "Cree", A.Kowalczyka, "Sami" itd.
 • Reżyser światła do spektakli teatralnych:
 • "Tango Piazzolla" w teatrze im.Julisza Słowackiego w Krakowie
 • "Anna Karenina" w Gliwickim Teatrze Muzycznym.

 

 

dr hab. RYSZARD CZERNOW 

Fields of activity: artistic photography, graphic design, film. 

By education film cameraman, photographer - member of Association of Polish Art Photographers.

Lecturer at K.Kieslowski Faculty of Radio and Television at University of Silesia in Katowice. 

Doctorate in the field of film art Leon Schiller’s National Higher School of Film, Television and Theatre in Łódź. 

The most important individual exhibitions:

- Art Gallery “Fra Angelico” at Archdiocesean Museum in Katowice; exhibition "Światło i kamień" - february 2012

- Gallery "Muzeum Miejskie w Tychach" in Tychy; exhibition "Świat z cegieł" - May 2011

- Gallery "Pusta" in Katowice; exhibition "Ostatni śnieg - przemiany" - May 2011

- Gallery "Muzeum Śląskie" in Katowice; exhibition "Dygresje" - June July 2010

- Gallery "Pałac Sztuki Towarzystwa Sztuk Pięknych" in Cracow; exhibition "Światło i kamień" - January 2009

- Gallery “Pod dachem” Municipal Community Centre in Tychy; poster exhibition – September 2007 

- Gallery of Association of Polish Art Phtographers “Katowice”; exhibition “Photography on posters” – May 2007 

- Gallery of  the Centre for Jewish Culture in the Kazimierz District of Cracow; exhibition of film posters – March 2007 

- Gallery “Extravagance” Sosnowiec Art Centre ; retrospective exhibition ”Photograophy ?”- October 2006 

- Film posters exhibition during Polish Film Festival in Gdynia – September 2006 

- Gallery “Steel Forest” in Warsaw – April 2006 

- Gallery “PAcamera” in Suwałki – April - May 2006 

- Art Gallery “Fra Angelico” at Archdiocesean Museum in Katowice – December 2005 – January 2006 

- New Media Gallery in Gorzów Wielkopolski – November 2005 

- Jabłkowski Brothers’ Gallery in Warsaw – August 2005 

- “Poznałem go” ( “I met him”) cinema Andromeda in Tychy; exhibition accompanying the premiere show of the film “Skazany na bluesa” – August 2005 

- “Tryptyki” (“Triptychs”) Gallery 44 in Tychy; June – July 2005 

- “Bramy do...” ( “Gates to...”) Gallery B&B in Bielsko -Biała – April 2005 

- Exhibition held as part of All-Poland Judaism Day in Katowice; January-February 2005 

- Gallery WM in Amsterdam – July 2004 

- Gallery “Obok” in Tychy – May 2004 

- Exhibition held as part of Ryszard Riedel’s Music Festival in Tychy – July 2003 

- “Mury Kazimierza” ( “The Walls of Kazimierz”) exhibition held as part of XII Festival of Jewish Culture in the -Kazimierz District of Cracow -June 2002 

- Art Gallery “Miriam” in Tychy – May 2002 

- “Cybergrafie” leading exhibition of  IV All-Poland Symposium “CYBER-MEDIA” in Rzeszów – October 2001 

- “Kim byłem – byłem sobie” Ryszard Riedel’s portraits; Gallery ZPAF in Katowice  - 1995 

- ”Ślady” (“ Tracks”) Photos of architectural details of Kazimierz ( Cracow); Gallery ZPAF in Katowice – 1993 

- “Lata Świetlne” (“Light years”); Gallery ZPAF in Katowice – October 1983

 

The author of the following graphic project (among many others)

- Poster for the feature film of "Rewizyta" directed by Krzysztof Zanussi 

- Poster for the performance of “Wesele” by S.Wyspiański at J.Słowacki’s Theatre in Cracow 

- Poster for the feature film “Tryptyk Rzymski” based on John Paul’s II poetry 

- Poster for the theatre play “Tango Piazolla”, J.Słowacki’s Theatre in Cracow 

- Poster for the feature film “Dublerzy” 

- Poster for the feature film “Komornik” directed by Feliks Falk 

- Poster for the feature film “Skazany na Bluesa” directed by Jan Kidawa – Błoński 

- Poster for feature film “Pornografia” directed by J.J.Kolski 

- Work on the  poster for the feature film “Pianista” directed by Roman Polański 

- Poster for the film “Julia wraca do domu” directed by Agnieszka Holland 

- Poster of the 42 Cracow Film Festival 

- Poster forr the feature film “Boże skrawki” directed by Jurek Bogajewicz

 

Author of the record cover projects for (among others) such music bands as “Dżem”, “Republika”, Irek Dudek, “Cree”, A.Kowalczyk. 

Author of several original calendars. 

As a film director he specializes in musical and experimental film forms. 

He is the author of many video clips of the leading Polish music bands. 

Among others, the video clip for “Mamona” by Republika and “Słodycze” by Golec uOrkiestra were nominated for Fryderyk Award as the best video clip of the year. 

The director of the series of tv commercials for the campaign “Prowadze; jestem trzeźwy”. 

Light direction for theatre performances: 

- “Tango Piazolla” J.Słowacki’s Theatre in Cracow 

- “Anna Karenina” in Gliwice Music Theatre 

Laureate of the Silesian Province speaker’s Scholarship in the field of culture  in 2004.